luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le
Tư vấn: 0972 17 55 66 - 0986 68 08 68
 (028) 36.36.37.38
Văn bản pháp luật
Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển
Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển; yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa đối với hàng công nghiệp nguy hiểm, phương án ứng cứu khẩn cấp và huấn luyện người liên quan trực tiếp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy
Bộ Luật Lao động 2012
Bộ Luật Lao động 10/2012/QH13 ban hành Ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013, Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên
Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế
Thông tư 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2012,có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu chung
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban hành ngày 12/04/2012, có hiệu lực ngày 01/06/2012.
Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Nghị định 102/2012/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp ban hành ngày 01/10/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010
Thông tư 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước của các cơ quan nhà nước
Thông tư 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thu các loại phí, lệ phí (bao gồm cả tổ chức, cá nhân được ủy quyền thu các loại phí, lệ phí) theo quy
Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Trung tâm Thông tin tín dụng làm đầu mối
Thông tư 13/2013/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
Thông tư 13/2013/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Có hiệu lực ngày 08/03/2013
Thông tư 04/2013/TT-BTC
Thông tư 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà đối với các bến phà do ngân sách nhà nước đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/02/2013
Thông tư 233/2012/TT-BTC
Thông tư 233/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí chuyển giao quyền thu phí
Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
Thông tư 197/2012/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (sau đây gọi chung là phí sử dụng đường bộ) quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Thông tư số 06/2012/TT-BTC
Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 212/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ
Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
Thông tư 88/2012/TT-BTC về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH
Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định ,mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm
Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH
Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/3012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính Phủ, ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2012
Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP
Nghị định 05/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP 15/04/2010 của Chính Phủ về Đăng ký doanh nghiệp, ban hành ngày 09/01/2013, có hiệu lực ngày 25/02/2013.
Thông tư 39/2012/TT-BCT hướng dẫn sản xuất kinh doanh rượu
Thông tư 39/2012/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Nghị quyết 02/NQ-CP về hỗ trợ giải quyết nợ xấu
Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo sự chuyển biến ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế
Đội ngũ luật sư

Luật sư
Nguyễn Trường Sơn


Luật sư
Võ Quốc Cương


Luật sư
Nguyễn Tiến Thông


Luật sư
Nguyễn Thị Yến Linh


Luật sư
Lê Nguyễn Thế Trọng


Luật sư
Lê Văn Xớt

Video tư vấn luật nguyễn lê
 
Khách hàng thân thiết
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
Khách hàng thân thiết
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
Cám ơn luật sư
"Chúng tôi thật sự hài lòng với dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Công ty Luật Nguyễn Lê. Mọi vấn đề về pháp lý của chúng tôi được tư vấn một cách hoàn hảo đã giúp cho chúng tôi thật sự yên tâm trong công việc kinh doanh. Do đó, các quyết định, các hợp đồng của chúng tôi được ký kết với khách hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công ty Luật Nguyễn Lê thật sự là một người bạn đồng hành của chúng tôi."
Ô. Nguyễn Thanh Đại
GĐ. Tài chính Công ty SINO - PACIFIC